Je achternaam wijzigen, hoe gaat dit in zijn werk?

achternaam wijzigen naamswijziging

In dit artikel leggen we uitgebreid uit welke mogelijkheden je hebt om je eigen achternaam te laten wijzigen en hoe dit in zijn werk gaat.

Achternaam

In een eerder artikel hebben we besproken hoe je de voornaam kan laten wijzigen. Deze procedure verloopt namelijk via de rechter. Om je achternaam officieel te laten wijzigen dien je een verzoek in te dienen bij Justid. Justid is de officiële instantie die onderdeel is van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het verzoek zal een zwaarwegende reden opgegeven moeten worden om tot een achteraamswijziging over te gaan. Wanneer je minderjarig bent zal de wettelijke vertegenwoordiger het verzoek moeten indienen. Dit is veel gevallen één van de ouders of de voogd.

Spelregels

Justid heeft een hele set met spelregels waarin staat uitgelegd in welke gevallen je de naam kan wijzigen. Het is daarbij goed om te weten dat er verschillen zijn als je de naamswijziging door wil voeren als minderjarige of als meerderjarige.

Hier vindt je de verschillende voorwaarden.

Redenen

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom je een naamswijziging door wil laten voeren. Maar het rijk heeft bepaald om dit succesvol te laten slagen om hier spelregels aan te verbinden. De spelregels kan je hier teruglezen. De dienst Justis is de officiële dienst die erop toeziet dat alle aanvragen correct behandelt wordt.

A1: Een aanvraag voor de achternaam van de ouder of verzorger
A2: Wijziging achternaam in die van de andere kinderen in het gezin
A3: Het wijzigen van de achternaam van een kind met een dubbele nationaliteit
B1: De achternaam wijzigen in die van een ouder of verzorger
B2: Een naamswijziging die plaatsvond voordat u 18 jaar werd ongedaan maken
B3: Het herzien van de naamskeuze van de ouders
B4: Dezelfde naamswijziging als die van de ouder
B5: Naamswijziging in de oorspronkelijke achternaam na ontbinding huwelijk
B6: Een niet Nederlands klinkende achternaam wijzigen
B7: Het wijzigen van een onwelvoeglijke of bespottelijke achternaam
B8: Een veelvoorkomende achternaam wijzigen
B9: Het wijzigen van een onjuist gespelde achternaam
B10: Het wijzigen van een Friese achternaam
B11: Een achternaam toevoegen die eerder voorkwam
B12: Een achternaam toevoegen die is uitgestorven of met uitsterven wordt bedreigd

Procedure

De procedure tot het succesvol veranderen van je achternaam is als volgt:

 1. Je doet onderzoek of jou reden overeenkomt met de redenen die Justis heeft opgesteld. De redenen lees je hierboven en in de brochure terug.
 2. Je wilt het aanvraagformulier in en stuurt dit op naar Justis.Justis
  T.a.v. Afdeling V&T/Naamswijziging
  Postbus 20300
  2500 EH Den Haag
 3. Nadat je hebt betaald zal Justis een onderzoek instellen. Belanghebbenden zoals jij en wellicht één van de ouders of een voogd kunnen hun mening geven.
 4. Binnen uiterlijk 20 weken krijg je terugkoppeling wat ze Justis besloten heeft met de aanvraag.
 5. Wanneer iemand het niet eens is met de beslissing kan hier bezwaar op gemaakt worden.
 6. Wanneer er geen bezwaar wordt gemaakt zal 6 weken na de beslissing de wijziging doorgevoerd worden door middel van een Koninklijk besluit. Hiervan ontvang je een officieel uittreksel. Het Koninklijk besluit dient ondertekent te worden en deze procedure duurt ongeveer 10 weken.
 7. Justis verstuurt dan het uittreksel naar de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) van jouw geboortegemeente. Deze zal een aantekening maken in de geboorteakte.
 8. Op dit moment is de aanvraag officieel rond. Het paspoort, identiteitskaart en eventueel rijbewijs komen te vervallen en dienen opnieuw aangevraagd te worden. Zelf dien je alle instanties op de hoogte te brengen van de naamswijziging. Denk hierbij aan lopende abonnementen zoals elektriciteit, water, telefonie, tv, internet en sportverenigingen.

Doorlooptijd

Het gehele proces zal tussen de 3 en 6 maanden in beslag nemen.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kan je hier vinden.

Advocaat

Een advocaat is niet nodig om een verzoek tot achternaamswijziging in te dienen. Dit is wel nodig als je een voornaamswijziging door wilt laten voeren.

Tarief

Wanneer je ervoor kiest om zelf een verzoek in te dienen tot achternaamswijziging zal je rekening moeten houden met kosten die je moet betalen aan het Ministerie van Justitie.

Deze legeskosten zijn op dit moment € 835*. Als je voor meerdere mensen in jou gezin een achternaamswijziging aanvraagt, verschillen de legeskosten:

 • Het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen kost: € 835*.
 • Het wijzigen van de achternaam van 3 of meer minderjarige kinderen kost: € 1670*.

Als het ministerie uw verzoek afwijst of als u het verzoek intrekt, krijg je het betaalde bedrag niet terug.

* let op: deze tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Controleer altijd zelf wat de huidige legeskosten zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *