Iedereen heeft een Familienaam oftewel een achternaam. Maar wat betekend jou familienaam en hoe is deze ontstaan. Wij zijn op onderzoek uitgegaan en zijn tot het volgende gekomen.

Familienaam

De geslachtsnaam oftewel de achternaam of familienaam is een gedeelte van de volledige naam van de persoon die hij of zij ontvangen heeft van een voorgaande generatie zoals je vader of moeder. Veelal wordt er gekozen voor de achternaam van de vader wanneer er een kind wordt geboren. Met de achternaam wordt de familiaire verwantschap van een persoon aangeduid. Elk land heeft zijn eigen regels als het gaat om welke achternaam je het pasgeboren kind geeft. Waar het kind vroeger automatisch de familienaam van de vader kreeg kan er hedendaags ook gekozen worden voor de achternaam van de moeder. Als we naar onze familienaam kijken is dat ‘van Dokkumburg’ en mijn volledige naam is ‘Frans van Dokkumburg’. Mijn moeder haar achternaam is ‘Ennema’. De volgorde hierbij in Nederland is dat je eerst de voornaam schrijft en daarna pas de achternaam.

familie relatie familienaam

Hoe schrijf je het?

Kijk je bijvoorbeeld naar Japan dat komt de familienaam als eerst en daarna pas de voornaam. Een goed voorbeeld hierbij is Ono Yoko terwijl zij bij ons in het westen beter bekend is als Yoko Ono. Japan is niet het enige land die de familienaam als eerste schrijft. Hongarije, Vietnam en China hebben het bijvoorbeeld ook.

Een ander klein detail kan ook een verschil van persoon opleveren. Dit detail is namelijk wel of geen hoofdletter in het tussenvoegsel. In Nederland is het gewoon om de v van Frans van Dokkumburg in het klein te schrijven. Belgiƫ daarentegen kan het tussenvoegsel in hoofd- of kleine letters geschreven worden. Naast dit kan het ook zijn dat meerdere tussenvoegsels aan elkaar geschreven zijn.

Onderstaande voorbeeld legt uit dat dezelfde naam 4 verschillende personen kunnen zijn.

  • Frans van den Dokkumburg
  • Frans Van den Dokkumburg
  • Frans vanden Dokkumburg
  • Frans Vanden Dokkumburg

Familienaam aanpassen?

Om diverse redenen kan het zijn dat je de familienaam officieel wilt laten aanpassen. Dit noemen ze met een mooi woord geslachtsnaamswijziging en dit kan alleen als de wet het toelaat. In Nederland geldt dat dit is vastgelegd in het Besluit geslachtsnaamswijziging. Een reden kan zijn dat je achternaam bespottelijk is zoals je kan hebben met een naam als ‘Poepjes’ of ‘Naaktgeboren’. Of juist als de achternaam heel vaak voorkomt zoals de familienamen ‘de Vries’ of ‘Jansen’. Een andere en wellicht minder leuke reden is dat als je achternaam verkeerd is gespeld of dat het kind de naam van de moeder wilt hebben na een echtscheiding.

Procedure

Om je naam officieel te laten wijzigen kan je een verzoek indienen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie afdeling Dienst Justis. Na het verzoek besluit de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of de aanvraag wordt toegestaan of niet. Als de naamswijziging wordt toegestaan geldt er nog een bezwaartermijn van 6 weken. Na de termijn van 6 weken zal de koning de wijziging toestaan door middel van een Koninklijk Besluit.

Er wordt dan in je geboorteakte een “latere vermelding” toegevoegd. Afhankelijk van de reden van naamswijziging zal de duur gemiddeld een half jaar in beslag nemen. Naast je geboorteakte zal ook je paspoort, identiteitskaart en rijbewijs vernieuwd moet worden. Zelf zal je daarna nog alle contracten moeten omzetten zoals mobiel, gas/water/licht etc.

Andere relaties en verwantschappen

Wil je weten welke andere relaties en verwantschappen er zijn binnen een familie en of gezin? Klik dan op de knop Familie!

familie-van-dokkumburg familie relatie familie